.:: ZSEM TV :: Zamieszczanie materiałów ::.

Zamieszczanie materiałów

Punkt 1. Wymagania podstawowe
Osoba wyrażająca chęć wyemitowania materiału audio-wizualnego w ZSEM TV zobowiązana jest dostarczyć osobiście do Prezesa ZSEM TV wypełnione i własnoręcznie podpisane stosowne Zgłoszenie (dokument dostępny poniżej niniejszego tekstu, w dziale załączniki) wraz z materiałem audio-wizualnym do wyemitowania.

Punkt 2. Parametry materiału audio-wizualnego
Osoba wyrażająca chęć wyemitowania materiału audio-wizualnego w ZSEM TV zobowiązana jest również dostarczyć osobiście do Prezesa ZSEM TV materiał audio-wizualny w formacie MP4, zakodowany kodekiem h264, w jakości HD (720p). Co więcej klatkowanie materiału audio-wizualnego musi wynosić minimum 30 klatek na sekundę. Zalecany klatkaż materiału wynosi 60 fps.

Punkt 3. Brak materiału audio-wizualnego
Jeśli osoba wyrażająca chęć wyemitowania materiału audio-wizualnego tak owego materiału nie posiada zobowiązana jest zaznaczyć ten fakt w Zgłoszeniu jak również potwierdzić go przy składaniu Zgłoszenia.

Punkt 4. Terminy dokonywania Zgłoszeń
Osoba wyrażająca chęć wyemitowania materiału audio-wizualnego zobowiązana jest do zgłoszenia swojej chęci wyemitowania materiału audio-wizualnego minimum 14 dni (dwa tygodnie) przed określonym w Zgłoszeniu planowanym terminem emisji.

Punkt 5. Przyjęcie Zgłoszenia
Przyjęcie Zgłoszenia następuje w momencie uzyskania potwierdzenia, które jest następstwem złożenia prawidłowo wypełnionego druku Zgłoszenia oraz dostarczenia materiału audio-wizualnego lub następstwem złożenia prawidłowo wypełnionego druku Zgłoszenia wraz z informacją, iż Zleceniodawca tak owego materiału nie posiada.

Punkt 6. Odrzucenie Zgłoszenia
Biuro ZSEM TV zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia chęci wyemitowania materiału audio-wizualnego w przypadku, gdy Zleceniodawca przekroczy określony wyżej termin dokonywania Zgłoszeń emisji.

Punkt 7. Reklamacje
Biuro ZSEM TV zastrzega sobie również prawo do odrzucania wszelkich reklamacji na podstawie art. 535 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
Emisja i ewentualne stworzenie materiału audio-wizualnego jest w pełni darmowe, a co za tym idzie ZSEM TV nie zawiera ze Zleceniodawcą umowy sprzedaży.
Zleceniodawca nie ma prawa zgłaszać reklamacji za coś, za co nie płaci.

Punkt 8. Postanowienia końcowe
Wobec natrętnych osób zostanie zastosowana, ujęta w dwóch słowach „Doktryna W. Cejrowskiego”.


Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie chęci wyemitowania materiału audio-wizualnego w ZSEM TVNasi partnerzy